Zapytanie ofertowe nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i rozbudowa Domu Wczasowego AFRODYTA w Świnoujściu wraz z rozbiórką istniejącego tarasu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Stefana Żeromskiego 18

Aby złożyć ofertę należy wysłać wiadomość na adres email: k.kabaj@hotelatol.pl z prośbą oudostępnienie Projektu Budowlanego wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe o cenę

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa przeprowadzenia kompleksowego postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa Domu Wczasowego AFRODYTA w Świnoujściu wraz z rozbiórką istniejącego tarasu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Stefana Żeromskiego 18

Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu zamawiającego: Katarzyna Kabaj tel. 660 176 787, e-mail: k.kabaj@hotelatol.pl

Zaproszenie do negocjacji

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i rozbudowa Domu Wczasowego „AFRODYTA” wraz z rozbiórką istniejącego tarasu i zagospodarowaniem terenu w Świnoujściu przy ul. Stefana Żeromskiego 18

Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu zamawiającego: Katarzyna Kabaj tel. 660 176 787, e-mail: k.kabaj@hotelatol.pl